səhifə_banneri

Etibarlılıq Testi

  • Yüksək və aşağı temperatur testi

  • Duz püskürtmə testini bağlayın

  • Məhsulun OQC testi

  • Yüksək tezlikli tel testi

  • Tel yırğalanma testi